برچسب: graph database

محدودیتها و مثال از گراف دیتابیس (بخش سوم)

محدودیتها در این بخش به معرفی محدودیتهای گراف دیتابیس sql و همچنین یک مثال عملی می پردازیم جداول موقت (temporal table) ها نمی توانند از نوع نود و یال باشند Table types و  table variables ها نمی توانند از نوع نود و یال باشند قابلیت temporal table برای جداول نود و یال پشتیبانی نشده است […]

گراف دیتابیس چیست؟ (بخش اول)

گراف دیتابیس ها(graph database) این امکان را برای ما فراهم می کنند که ما داده ها و رابطه ها رو در قالب ساختار گراف ذخیره کنیم . در پایگاه داده های رابطه ای بستگی به نوع سناریو که داریم بعضی اوقات نیاز هست که برای پیاده سازی روابط خیلی پیچیده ، داده ها را در […]

معماری SQL Server Graph Database (بخش دوم)

معماری graph database Node Table (گره جدول) یک گره جدول ، موجودی موجود در یک طرح گراف را نشان می دهد. هر بار که یک گره جدول ایجاد می شود ، همراه با ستون های تعریف شده توسط کاربر ، یک ستون ضمنی  $node_id ایجاد می شود ، که به طور یونیک به یک مپ […]