مشاوره و آموزش برای تغییر

مشاوره در حوزه Develop و SQL Server , Performance Tuning

Recompile چیست؟

آموزشهای جدید

درباره ما

Recompile مکانی است برای مشاوره، آموزش، یادگیری و هم افزایی در حوزه های مربوط به برنامه نویسی #C و .Net و SQL Server فرآیند بازسازی را می توان در تمامی شرکت ها و سازمانها و نرم افزارها برای رسیدن به تازگی، تکنولوژی های جدید، بهره وری بالاتر به کار برد. این امر شاید به نظر ساده نباشد اما اجباری و اجتناب ناپذیر است. بازسازی و تغییر را با آغوش باز پذیرا باشیم. ما هم در کنار شما هستیم.

آخرین مطالب روز در حوزه های مرتبط از دیگر سایتها

دسته بندی مطالب