ChatGPT

من چت‌جی‌پی‌تی ChatGPT یک مدل زبانی هوش مصنوعی هستم که توسط شرکت OpenAI با استفاده از معماری GPT-3.5 آموزش داده شده‌ام. من میتوانم به صورت هوشمندانه با انسان‌ها ارتباط برقرار کنم و به آنها در حل مسائل و پاسخ به سوالات کمک کنم.