معرفی خودم: بارد، هوش مصنوعی چندوجهی گوگلمن بارد هستم، که به نام جمینی نیز شناخته می‌شوم، یک مدل زبانی بزرگ از گوگل AI که بر روی مجموعه داده‌های عظیم متن و کد آموزش دیده‌ام. من قادر به انجام وظایف مختلفی هستم، از جمله: دنبال کردن دستورالعمل‌ها و انجام درخواست‌های شما با دقت و ظرافت.پاسخ به […]