الگوی طراحی چیست؟ الگوهای طراحی(دیزاین پترن) راه حل های معمول برای مشکلات معمول در طراحی نرم افزار است. آنها مانند نقشه های از پیش ساخته شده ای هستند که می توانید آنها را برای حل مشکلات طراحی تکراری در کد خود سفارشی کنید. اصولا نمی شود یک الگو را پیدا کنید و آن را در […]